คลังเผยเศรษฐกิจภูมิภาคม.ค. ได้แรงหนุนการบริโภค-ขยายลงทุนภาคเอกชน

เศรษฐกิจ

คลังเผยเศรษฐกิจภูมิภาคม.ค. ได้แรงหนุนการบริโภค-ขยายลงทุนภาคเอกชน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนม.ค. 66 ว่า เศรษฐกิจภูมิภาคได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และภาคตะวันตก ที่การบริโภคเพิ่มขึ้นมาก

เศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนภาคเอกชนในโรงงานสายไฟฟ้า ในเขตปริมณฑล และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในภาคตะวันออก ที่มีเงินทุนของโรงงานเริ่มประกอบกิจการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

  • กทม. และปริมณฑล ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • ภาคตะวันตก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • ภาคใต้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • ภาคกลาง ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ในหมวดสินค้าคงทน และการลงทุนภาคเอกชน ในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • ภาคตะวันออก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ในหมวดสินค้าคงทน และการลงทุนภาคเอกชน ในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • ภาคเหนือ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ในหมวดสินค้าคงทน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคเอกชน ในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่ยังขยายตัวได้